För våra kommande spelningar se fliken "Aktuellt"

Film - Östbjörka 140703

Stockholms spelmanslag spelar Ström-Erske i Östbjörka 140703 till dans