Bingsjö 2014. Spelmanslagets partytält på Bingsjöstämman. Vi väntar på ett utlåtande från haverikommissionen.