Om oss

Stockholms spelmanslag är en grupp med cirka 80 medlemmar, varav cirka 40 är aktiva spelmän. Vi spelar traditionell svensk folkmusik - polskor och 
gammaldans - till dans och konsert, och vi blandar gärna olika instrument, såsom fioler, cittra, dragspel, flöjt och bas. Vi kan sätta samman program med låtar,
visor, dans och historik. Om så önskas klär vi oss i folkdräkt. Vi lär också 
ut låtar och visor.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad vi kan göra för att förgylla 
festen, danskvällen, högtidsstunden....

Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka mejl om du vill veta mer om Stockholms spelmanslag. KONTAKT

Besök oss också på Facebook.

Vi tränar på måndagar kl 19-22 i Triangelkyrkan, Enskede. 

Varför stå i kö för att bli medlem i Stockholms Spelmanslag?

Orsaken är enkel men samtidigt rätt knepig att lösa. Många står redan i kö för att komma med, ingen (nästan) lämnar laget och vi är redan så många aktiva medlemmar att vi knappt får plats i vår övningslokal.

Med den här informationen vill vi mer i detalj förklara läget och samtidigt ge dig en information om Spelmanslagets verksamhet och vårt sätt att jobba så att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vad det är för en förening du kanske kommer att stå i kö till och även vad som förväntas av dig som blivande medlem.

Vår målsättning, våra förväntningar och hur vi jobbar

Stockholms Spelmanslag är ett stort spelgäng – cirka 80 medlemmar och cirka 40 aktiva spelmän. Vi har en tydligt uttalad målsättning att vara bra på att spela till dans och därför är vår ambitionsnivå ganska hög. På våra övningar jobbar vi således en hel del med toner, stråk och karaktär och med att slipa på ”detaljer” både i låtarna och i framförandet för att vi ska bli så samspelta som möjligt.

För att lyckas med vår målsättning är det viktigt att medlemmarna deltar så aktivt som möjligt på övningskvällar, helgkurser och dansspelningar.

Som medlem bör man alltså vara beredd att lägga tid på att komma på övningarna och delta i en del helgkurser för att komma in i laget och lagets repertoar. Dessutom underlättar det om du som ny medlem kan lägga lite extra tid i början för att med hjälp av ”äldre medlemmar” lära dig den aktuella repertoaren. Detta kan t.ex. ske på några måndagar före ordinarie övning.

Innan du ansöker att bli medlem ska du vara med på minst fem övningskvällar, så att du kan känna efter om spelmanslaget och vårt sätt att jobba passar dig. Vi vill också att du har några års spelvana och är van vid att lära dig låtar på gehör eftersom vi jobbar nästan uteslutande med gehörsspel och inte med noter.

Självklart är det också så att medlemmar av olika anledningar inte kan vara så aktiva under kortare eller längre perioder, vilket naturligtvis fullt respekteras. Det är då viktigt att man hör av sig och meddelar detta så att styrelsen och spelledarna kan planera för att få tillräckligt med deltagare för t.ex. dansspelningar.

Och så till intag av nya medlemmar

Jodå, vi tar in nya medlemmar även om det kan tyckas gå lite sakta. Efter samråd med medlemmarna i laget fyller vi på från vår kö och det kommer vi förstås att fortsätta med. Eftersom många i laget tillhör åldersgruppen ”50+” kommer vi att jobba för att  säkra lagets fortlevnad på längre sikt genom att prioritera medlemskap för ”yngre” blivande medlemmar (upp till ca 35 år). Även på instrumentsidan vill vi få mer spridning och prioriterar därför medlemskap för spelmän som kan tillföra andra instrument än fiol.

Ja, nu vet du lite mer om om oss och om du vill bli medlem så vill vi veta lite mer om dig. Kontakta någon i styrelsen  så kan du få vårt frågeformulär och returnera det till någon i laget så ska vi i styrelsen se till att du kommer med på kölistan.

Vår policy för hantering av personuppgifter

Bakgrund

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. 

Vilka uppgifter ingår i föreningens medlemsregister?

För- och efternamn, adress, telefonnummer och mejladress.

Var finns personuppgifterna och hur hanteras dessa?      

  • Medlemsregistret finns i ordförandens privata dator och på föreningens lösenordsskyddade webbsidor, och kan laddas ner till medlemmarnas datorer.      
  • Medlemsförteckningen används till medlemsutskick och anmälan till föreningens aktiviteter.      
  • Föreningen kan också komma att dela medlemmarnas personuppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande organisationer och myndigheter.      
  • Om en ny medlem väljs in i föreningen, eller om en tidigare medlem avgår, ändras förteckningen utan dröjsmål.      
  • Medlemsförteckningen bevaras så länge föreningen består och högst sju år efter föreningens eventuella upplösning.       
  • Hos kassören finns uppgifter om alla som betalar medlemsavgifter, kursavgifter etc.      
  • Sändlistor för mejlutskick finns hos ordförande och sekreterare.      
  • Separata personuppgifter på de som söker inträde i föreningen raderas när beslut om inträde är klart och uppgifterna läggs då in i föreningens ordinarie medlemsregister.     
  • På föreningens offentliga webbsidor finns namn, telefon och mejladress till styrelseledamöterna.      
  • Fotografier av medlemmar i spelmanslaget kan läggas ut på föreningens webbsidor och sociala medier efter att respektive medlem godkänt detta.

Dela den här sidan