Om oss

Stockholms spelmanslag spelar svensk folkmusik - polskor och 
gammaldans - till dans och konsert, och vi blandar gärna olika instrument, såsom fioler, cittra, dragspel, flöjt, nyckelharpa och bas. Vi kan sätta samman program med låtar,
visor, dans och historik. Om så önskas klär vi oss i folkdräkt. Vi lär också 
ut låtar och visor.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad vi kan göra för att förgylla 
festen, danskvällen, högtidsstunden....

Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka mejl om du vill veta mer om Stockholms spelmanslag. KONTAKT

Besök oss också på Facebook.

Vi tränar på måndagar kl 19-22 i Triangelkyrkan, Enskede. 

Att bli medlem i Stockholms Spelmanslag

Med den här informationen vill vi ge dig en bild av spelmanslagets verksamhet och vårt sätt att jobba så att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka vi är och vad som förväntas av dig som blivande medlem.

Stockholms Spelmanslag är ett stort spelgäng – cirka 80 medlemmar och cirka 40 aktiva spelmän. Målsättningen är att spelmanslaget ska vara samspelt, kunnigt i uttolkning av låttraditioner från olika landskap och bra på att spela till dans och ge konserter. Vår ambitionsnivå är hög.

På våra övningar jobbar vi med låtar och deras olika karaktärer, med helheten liksom med detaljerna både i låtarna och i framförandet, för att bli så samspelta som möjligt. Repertoaren är i huvudsak svensk folkmusik – polskor och gammaldans - för dans och till konsert med en blandning av olika instrument såsom fioler, cittra, dragspel, flöjt, nyckelharpa och bas. Vi sätter samman program med låtar, visor, dans och deras historik. 


För att lyckas med vår målsättning är det viktigt att medlemmarna deltar så aktivt som möjligt på övningskvällar, helgkurser och dansspelningar. Som medlem bör man alltså vara beredd att lägga tid på att komma på övningarna och delta i helgkurser. Dessutom underlättar det om du som ny medlem kan lägga lite extra tid i början för att lära dig den aktuella repertoaren. Några måndagar per termin har vi så kallad tidig timme före ordinarie övning då tillfälle ges till mer detaljerad instudering av aktuell repertoar.

Det finns utsedda spelledare till varje övningstillfälle där i förväg utskickade listor med låtar spelas och övas. Deltagarna har tillgång till inspelningar av låtar som ibland är kompletterade med noter. Utlärningen sker på gehör. Lärandet sker i dialog mellan spelledare och deltagare liksom inom gruppen. Vid vissa tillfällen inbjuds gästspelmän som lär ut låtar. Någon gång per år genomförs kurshelger där spelmän lär ut olika låttraditioner.

Innan du ansöker om att bli medlem ska du vara med på tre övningskvällar, så att du kan känna efter om spelmanslaget och vårt sätt att jobba passar dig. Vi vill också att du har några års spelvana och är van vid att lära dig låtar på gehör.

Självklart förekommer det att medlemmar av olika anledningar inte alltid kan vara aktiva under kortare eller längre perioder, vilket naturligtvis respekteras. Det är då viktigt att man hör av sig och meddelar detta.

Intag av nya medlemmar

Vi tar in nya medlemmar även om det kan tyckas gå lite sakta. Få lämnar laget och vi är redan många aktiva medlemmar. Lokaler och formerna för övningarna för med sig vissa begränsningar av antalet deltagare.

 

Efter samråd i styrelsen fyller vi på från vår kö. Eftersom många i laget tillhör åldersgruppen ”50+” kommer vi att jobba för att säkra lagets fortlevnad på längre sikt genom att prioritera medlemskap för ”yngre” blivande medlemmar. Även på instrumentsidan vill vi få mer spridning och prioriterar därför medlemskap för spelmän som kan tillföra andra instrument än fiol.

Ja, nu vet du lite mer om oss. Så här gör du om du önskar bli medlem:  

 • Kontakta någon i styrelsen för att komma på besök i laget och spela med oss vid tre tillfällen.
 • Om du efter besöken vill bli medlem, får du en blankett för ansökan om medlemskap och plats i kön.

 

Ansökningar tar vi emot löpande, medan nya medlemmar väljs in då vi har plats att erbjuda.

Vår policy för hantering av personuppgifter

Bakgrund

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. 

Vilka uppgifter ingår i föreningens medlemsregister?

För- och efternamn, adress, telefonnummer och mejladress.

Var finns personuppgifterna och hur hanteras dessa?      

 • Medlemsregistret finns i ordförandens privata dator och på föreningens lösenordsskyddade webbsidor, och kan laddas ner till medlemmarnas datorer.      
 • Medlemsförteckningen används till medlemsutskick och anmälan till föreningens aktiviteter.      
 • Föreningen kan också komma att dela medlemmarnas personuppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande organisationer och myndigheter.      
 • Om en ny medlem väljs in i föreningen, eller om en tidigare medlem avgår, ändras förteckningen utan dröjsmål.      
 • Medlemsförteckningen bevaras så länge föreningen består och högst sju år efter föreningens eventuella upplösning.       
 • Hos kassören finns uppgifter om alla som betalar medlemsavgifter, kursavgifter etc.      
 • Sändlistor för mejlutskick finns hos ordförande och sekreterare.      
 • Separata personuppgifter på de som söker inträde i föreningen raderas när beslut om inträde är klart och uppgifterna läggs då in i föreningens ordinarie medlemsregister.     
 • På föreningens offentliga webbsidor finns namn, telefon och mejladress till styrelseledamöterna.      
 • Fotografier av medlemmar i spelmanslaget kan läggas ut på föreningens webbsidor och sociala medier efter att respektive medlem godkänt detta.

Dela den här sidan